Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shot
Výstřel

Dnes večer unikneme
jen Ty a já
nalezneme klid
někde za mořem

Mám dost těchto zděšení
tohoto povyku

je to zbytečné říkat, že
zůstanu s tebou
ochráním Tě a já...

postavím se do cesty výstřelu, který bude mířit na Tebe
budu tvým štítem
je to zbytečné říkat, že
půjdu s Tebou životem

ochráním Tě před výstřelem
položím za Tebe svůj život
zastavím to
ochráním Tě před ránou

dnes večer budeme volní
najdu nám domov
dnes večer budeme
konečně sami

mám dost toho pekla
té bolesti
nedovolím mu se Tě dotknout
miluji Tě

je to zbytečné říkat, že
zůstanu s Tebou
ubráním Tě...

mám dost těch šrámů
těch zlomených srdcí
ochráním Tě a...Night after night (out of the shadows)
Noc co noc ( pryč ze stínů )

Seslalo Tě nebe,
abys přinesla odpověď
seslalo Tě nebe,
abys vyléčila tuhle nemoc

na chvíli
nepřekonatelná šance
na chvíli
tento svět v mých rukou

přišla jsi jako anděl
pokaždé, když jsem o to prosil
strážkyně mých snů
sledovala jsi mě, když jsem spal
přišla jsi jako anděl
pokaždé, když jsem vykřikl

znovu a znovu se ztrácím
noc co noc se probouzím
s pláčem, protože se cítím,
jako bych umíral

stále oddělený a nechráněný
stále pronásledovaný, ale nechtěný

na chvíli, věčné hvězdy
na chvíli, jsi zůstala v mém náručí


No Fear
Beze Strachu

Děvče,žila jsi svůj osud
Jako spící labuť
Přišel tvůj čas
Jít do hloubky
Děvče,poslední cesta
Právě začala
Tvůj osud
Si vybral žně


Beze Strachu
Cíl temnota
Beze Strachu
Cíl temnota

Děvče,prší
Ze severních nebes
Jako otrávené nože
Bez díků
Děvče,naposled zavři
Své oči
Probdělé noci
Osud až na věčnost

Beze Strachu
Cíl temnota
Beze Strachu
Cíl temnota


Lucifer's angel
Luciferův anděl

Za těmato očima leží pravda a žal
za těmito nádhernými úsměvy
vidím tragédii
ta dokonalá kůže uvnitř
skrývá tajemství
tichá noc, která tajně podněcuje
tvé hříchy

unikni žáru viny,
pronásledují tě
Luciferův Anděly
 

nikdy jsi nežil, nikdy nezemřeš
tvůj život byl zapřen
nazývají tě
Luciferovým Andělem

za těmito mraky smíš
schovat své slzy
za tímto světem budeš v bezpečí
od jeho podivných strachů
a ve svých srdcích se budou obávat
tvých požadavků
jejich mysl tě nepřijme
nikdy nepochopí

sám vím, že to dokážeš
pravda nebo kost
vím, že je roztřeseš
přežívat sám
vím, že to vydržíšLast generation
Poslední generace

Zastavili jsme a vystoupili z auta
poslední věc, kterou si vybavuji
divoká záplava světla
a vyprchal celý tenhle život

utekli jsme do polí
neschopní popadnout dech

odpočívej v pokoji, je už po všem
je to konec spasení
vzpomínky na fotkách
poslední generace

viděl jsem to ve snu
zkamenělá rodina
ukazující na mě
oběti tragédie

prach zaplnil jejich duše
srdce se změnila v kameny
mysl se změnila v kamenyDead promises
Nesplněné Sliby

Svítání zabíjí všechnu tu krásu
smrt noci se vytrácí
měl bych počkat a přivítat dnešní den
nebo bych ho měl následovat
a ukrýt se před sluncem

paprsek světla je jako břitva
planoucí oheň hořící v mých očích
tento den odhaluje strašlivého zrádce
a jeho podivná mysl se
ukrývá před sluncem

nedodržené sliby
čiré malby tohoto světa

odvěká proroctví
pozůstatek krutého světa
ten čas nadešel,
abychom se schovali před sluncem

jako krysa utíkám do temnoty
paprsek noci proniká mou myslí
bojím se pohlédnout zpět
do toho nemilosrdného světa
z prachu a krve
skryji se před sluncem

znám se líp
nebudu tak zatrpklý
ve svém vlastním světě
budu navždy pryč

neustoupím, nikdy
nikdy neselžu
neohlédnu se zpět, nikdyImmortal
Nesmrtelný

Podivná znamení, nečestné signály
řítí se k zemi poslední letci
nebe se prohýbá
svět pod ním se začíná rozpadat
život končí
čas nadešel, aby unikl
dolů do komnat

napij se této krve
a staneme se
nesmrtelní, miláčku, tahle láska
přetrhává to poslední pouto

vybrali jsme si ticho,
nenávist, kruté násilí
měli bychom se stydět
měli jsme šanci,
kterou jsme zahodili
a už je pozdě
konec klepe
na dveře
připraven si činit na nás svůj nárok

oddej se mé lásce
obětuj svou duši
tvůj obraz v rámu
mizí jako duch
nikdy neřekneš sbohem
nikdy nejsi sám
nikdy neřekneš dobrou noc
nikdy neřekneš zemřiSail Away
Odplouvám pryč

Tenkrát jsme měli za co bojovat
měli jsme sen, měli jsme plán

jiskry ve vzduchu
rozšířili jsme spoustu závisti
nemuseli jsme se starat
tenkrát

Vzpomínám, jak jsem přísahal,
že má láska je věčná
a že Ty a já, my nikdy nezemřeme
vzpomínám, když jsem přísahal
měli jsme to všechno

odplouvám
je čas jít
deštivé dny jsou pro tebe na památku

zmizím,
noc mě už volá
Ty zůstaneš
já odejdu

tenkrát jsme pálili svíčky
měli jsme místo jménem domov
ten sen, který jsme prožívali
byl víc než božský
každý den byl jako dar
tenkrát v životě...

Vzpomínám, jak jsi přísahala,
že tvá láska je věčná
a že Ty a já, my nikdy nezemřeme
vzpomínám, když jsi přísahala
měli jsme to všechno
nikdy bychom neupadli

odplouvám
je čas jít
deštivé dny jsou pro tebe na památku

zmizím,
soumrak mě už volá
Ty zůstaneš
já odejdu

není důvod lhát
není potřeba předstírat
jsme vděčný, že zemřu,
abych mohl znovu žít
nemám strach letět
a dosáhnout konceKeep Your Heart Broken
Nechej své srdce zlomené

Přijímám tvou lásku do svého srdce
s úsvitem budu pryč
cesta nás odděluje
na nějakou dobu budu pryč

slíbila jsi, že zadržíš své slzy,
když tě opustím
slíbila jsi, že budeš následovat vzory,
které Ti dám
řekla jsi, že by ses plazila temnotou
od smíchu
řekla jsi, že by jsi po mně toužila
navěky

má láska se zatemní, jestli mi bude

ukradeno tvé srdce
jen mi slib, že necháš své srdce...
jednoho dne se vrátím, jestli budou
dveře stále otevřené
jen mi slib, že
necháš své srdce zlomené

dny plynou jako vítr
a tenhle život je příliš krátký
nedává smysl ustoupit,
abych Tě oprostil
od svých myšlenek

slíbil jsem Ti napsat, že
nikdy nezapomenu
slíbil jsem, že
se pokusím být zpět
do prosince
řekl jsem, že už musím jít, že musím čelit
té pohromě
řekl jsem, že bych Tě následoval
navěky


Heart Of Misery
Utrápené srdce

Dnes už nechci
cítit nic
vůbec nic, jen chci být sám
jen chci vědět, co
Ty chceš vědět

nechci žít další den
nemá význam bojovat
o vítězství
chci se jen ponořit do utrápeného srdce

jedna láska,
jeden život
mě uzavřeli v srdci plném utrpení
jedna prohra
jeden zápas
mě uzavřeli v srdci plném utrpení

nikdy už nebudu ničím
jsem unaven dávat
nechci se pokoušet
bojím se žít
bojím se zemřít
chci jen vzlétnout
zahodit tohle všechno
nemá smysl bojovat
o tvou přízeň
chci se jen utopit v srdci plném utrpeníDon't Let Go
 Neodcházej

Zatajím dech, když vstupuji do tvé zahrady
všechno se zdá tak opuštěné
růže vyrostly tak vysoko, jako pohoří
světlušky září v temnotách
ještě neodcházej
někdo lže

každý dojde
konečného znovuzrození
už je to to rok,
co jsme tu byli
kouzlo bylo v uvítání
fantom ticha je poblíž

ještě neodcházej
tvá zahrada umírá
tyto rány se nezahojí
někdo lže

přetni to prokletí prázdnoty
a tisíce let samoty
požehnej této cestě spravedlnosti
a jdi po stopách posvátnosti

jeden z nás lže


Zdroj:ww.the-rasmus.webz.cz